Gymnastik foreningen Gedved - Sund motion


Velkommen til Gymnastikforeningen Gedved
  ------

Velkommen til sæson 2018/19 i GFG

I den kommende sæson er der lidt ændringer
på træningstider og på instruktørstaben.
Vi har fået 2 Cross Gym hold, tirsdag og torsdag,
hvor Sten og Hanne står klar til at tage imod jer.
 
Dance Crew, det nye hold vi startede i sidste sæson,
kører i første omgang kun frem til jul,
og der er derfor ingen opvisning.
Rikke gælder sig meget til at se ringe mange
danseglade gymnaster onsdag eftermiddag.

Søndag den 26. august, holder vi opstartsmøde
med instruktør-teamet hvor der vil blive planlagt,
hygget og informeret sådan vi alle er klar til uge 37.

Dagen står også på en gang Smart Træning
(sjov hjernegymnastik kombineret med fysiske øvelser),
så mon ikke det kan komme til at skinne igennem på holdene. 

Vi glæder os til at tage imod rigtig mange på holdene,
såvel nye som gamle medlemmer.

Se den kommende sæson´s holdbeskrivelser
under fanen Program

Tilmelding starter den 27. august
Sæsonopstart er uge 37

PS. Pjecen husstandsomdeles ikke i år
men der bliver lagt en stak i Brugsen og på Biblioteket,
ligesom den kan hentes på festpladsen til Gedved Byfest

------

---------

Vedr. ny persondatalovgivning gældende pr. 25. maj 2018:
Idet du tilmelder dig et hold i Gymnastikforeningen Gedved - GFG, giver du samtidig samtykke til, at foreningen må sende dig mails, som indeholder information om det tilmeldte hold, samt foreningens aktiviteter. 
Dine almindelige personlige data kan kun ses af foreningens administrator og vore leverandør Klubmodul, som er vores eksterne partner, der administerer vores hjemmeside. Almindelige personlige data er: navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, fødselsdato, telefonnr, mail og bopælskommune, evt foto (gælder kun instruktører).
Disse data opbevares hos Klubmodul i tre år fra udmeldelsesdato.
I alle tilfælde opbevares dele af personoplysningerne i overensstemmelse med bogføringsloven § 10 stk 1, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører. Derefter slettes de.
 
------

  
Opdateret 25.08.2018